IN TEM BẢO HÀNH
inquangtrung01@gmail.com

Bảng giá in tem bảo hành tròn 1cm

  29/03/2015

Bảng báo giá in tem bảo hành Tròn1cm

TEM BẢO HÀNH (Nhiều mầu)

DECAL VỠ LOẠI TỐT NHẤT: CÓ THƯƠNG HIỆU KOAN HAO 

Kích
thước

S.Lượng
(cái)

Đơn
Giá

Thành
Tiền

Thời
Gian

Tròn 1cm

200.000

70đ

14.000.000đ

9-10 ngày

Tròn 1cm

100.000

80đ

8.000.000đ

8-9 ngày

Tròn 1cm

90.000

85đ

7.650.000đ

7-8 ngày

Tròn 1cm

80.000

90đ

7.200.000đ

6-7 ngày

Tròn 1cm

70.000

100đ

7.000.000đ

5-6 ngày

Tròn 1cm

60.000

110đ

6.600.000đ

4-5 ngày

Tròn 1cm

50.000

120đ

6.000.000đ

3-4 ngày

Tròn 1cm

40.000

140đ

5.600.000đ

2-3 ngày

Tròn 1cm

30.000

160đ

4.800.000đ

2-3 ngày

Tròn 1cm

20.000

180đ

3.600.000đ

2-3 ngày

Tròn 1cm

10.000

200đ

2.000.000đ

2 ngày

Tròn 1cm

9.000

210đ

1.890.000đ

2 ngày

Tròn 1cm

8.000

220đ

1.760.000đ

2 ngày

Tròn 1cm

7.000

230đ

1.610.000đ

2 ngày

Tròn 1cm

6.000

240đ

1.440.000đ

2 ngày

Tròn 1cm

5.000

250đ

1.250.000đ

1 ngày

Tròn 1cm

4.000

260đ

1.040.000đ

1 ngày

Tròn 1cm

3.000

280đ

840.000đ

1 ngày

Tròn 1cm

2.000

300đ

600.000đ

1 ngày

Tròn 1cm

1.000

320đ

320.000đ

1 ngày

Công ty TNHH In Quang Trung CAM KẾT hoàn tiền 100%, nếu Quý khách không hài lòng về dịch vụ in tem bảo hành của chúng tôi !

Tags:
Sản phẩm bán chạy