Phương pháp in tem bảo hành

  01/04/2015    Lượt xem : 12113

Tùy thuộc vào số lượng, kích thước, thời gian nhanh chậm thế nào mà có phương pháp in thích hợp để giảm giá thành sản phẩm.