Bảng giá in hóa đơn 2 liên, 3 liên A5

Bảng báo giá in hóa đơn 2 liên, 3 liên, kích thước A5, tích hợp sẵn giấy than