Sửa lỗi %E2%80%8B

Rate this post

Khi bạn đăng bài bình thường nhưng lại gặp lỗi: %E2%80%8B

Lỗi này phát hiện khi bạn coppy url

Ví dụ: https://inquangtrung.com/%E2%80%8Bin-tem-bao-hanh-tai-ha-noi

Theo mình hiểu là nó có khoảng trắng và tạo lên các ký tự này (%E2%80%8B)

Sửa lỗi rất đơn giản:

Từ trình soạn thảo đăng bài của web bạn coppy đoạn url đó và dán vào Notepad -> Sau đó coppy dán lại vào đường dẫn url là được

Coppy đoạn này: in-tem-bao-hanh-tai-ha-noi

Kết quả sẽ được: https://inquangtrung.com/in-tem-bao-hanh-tai-ha-noi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *