Thông tin tài khoản cá nhân

Số tài khoản Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank):

VietinBank

107000917507

Tên tài khoản: Lê Hoài Vũ

Chủ tài khoản: Lê Hoài Vũ

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Quang Trung
——————
Số tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Vietcombank

0691000321817

Tên tài khoản: Lê Hoài Vũ

Chi nhánh Hà Tây

——————

Ví MOMO:
Lê Hoài Vũ: 0945205468

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *