Tag Archives: Tem lưu mẫu thức ăn chất lượng cao

In tem lưu mẫu thức ăn

Tem lưu mẫu thức ăn

Share this…FacebookTwitterLinkedinPinterestRedditTumblrStumbleUponTem lưu mẫu thức ăn dùng để dán niêm phong dụng cụ lưu mẫu thức ăn, quy định bắt buộc đối với các bếp ăn tập thể. Giới thiệu mẫu tem niêm phong hộp lưu mẫu thức ăn theo chuẩn Bộ Y Tế Bộ Y Tế đã có hướng dẫn lưu mẫu thức ăn[…]